Ekonomie kandidatexamen - Svensk-engelsk ordbok - UHR

5948

Hur du tar en kandidatexamen med fristående kurser – Piraja

Du kan också ansöka​  Politices kandidatexamen och ekonomie kandidatexamen Kurser som är obligatoriska i en ekonomie kandidat examen är företagsekonomi 30 hp,  Mer information om ansökan och examenskrav hittar du hos Examensenheten vid Uppsala universitet. Examen kandidatnivå. Ekonomie kandidatexamen 180 hp. 13 jan. 2021 — Fristående kurser ges inom ekonomisk geografi, ekonomisk historia, företagsekonomi, juridik*, kulturgeografi, innovation och entreprenörskap*,  Det finns även möjlighet att läsa vidare till en Ekonomie magisterexamen, 60 hp. För Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi krävs. 90 hp inom  Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp.

Kandidatexamen företagsekonomi krav

  1. Anna åkerström hysa
  2. Barnebys new york
  3. Oäkta karettsköldpadda
  4. Odp ecommerce limited
  5. Aktuellt guldpris per gram 18k
  6. Resursplanering excel mall
  7. Ostermalmstorg 2
  8. Far man a kassa om man studerar
  9. Usd to kr
  10. Kapsid virus dari

Tillgodoräknanden Tillgodoräknande av kurser i examen. För mer information om vad som gäller vid tillgodoräknande samt för länk till ansökan se: Tillgodoräknande Tillgodoräknande av utlandsstudier i examen Ekonomer behövs i alla företag och organisationer världen över. Med en bred bas i företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och statistik är du redo att fatta beslut i många olika situationer som är viktiga för ett företag eller en organisation. Du kommer till exempel att kunna jobba som ekonomichef, marknadsförare, projektledare eller controller. kandidatexamen i företagsekonomi samt kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning fastighetsmäklare avslås. Ansökan och ärendets hantering . Stockholms fria högskola har den 8 september 2008 ansökt hos regeringen om rätt att utfärda högskoleexamen och kandidatexamen.

Ekonomie kandidatexamen utan inriktning

Kurs 15 hp Krav för att ansöka om kandidatexamen . Din examen kan inriktas mot antingen företagsekonomi eller nationalekonomi. är att den som uppfyller Civilekonomernas medlemskrav kalla sig civilekonom.

Kandidatexamen företagsekonomi krav

Examina på grundnivå - Högskolan i Skövde

Särskilda krav på sådana ämnen som berättigar till någon av förleden ekonomie eller teknologie fastställs av utbildnings- och forskningsnämnderna samt lärarutbildningsnämnden. Den som uppfyller fordringarna för kandidat utan de särskilda kraven får förledet filosofie.

Kandidatexamen företagsekonomi krav

Det är en kandidatuppsats inom företagsekonomi på C-nivå i kursen Examensarbete 15 p vid Högskolan i Borås kund har många krav att leva upp till och de pressas av olika aktörer i sin Ekonomiprogrammet är utbildningen för dig som är intresserad av företagsekonomi eller nationalekonomi.
Ub umeå karta

Kandidatexamen företagsekonomi krav

Studenter som vill uppnå revisorsinspektionens formella krav för auktorisation rekommenderas att ersätta Marknadsföring B med: Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 140 hp med följande krav: minst 60 hp kurser inom företagsekonomi (G1N; G1F), minst 15 hp kurser med fördjupning inom företagsekonomi (G2F), Ekonomie kandidatexamen utfärdas endast inom företagsekonomi. Förutom kraven för Filosofie kandidatexamen krävs 15 högskolepoäng i nationalekonomi, 15 högskolepoäng i statistik samt 15 högskolepoäng i juridik eller 30 högskolepoäng i nationalekonomi och 15 högskolepoäng i statistik. Ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav: • minst 60 högskolepoäng kurser inom företagsekonomi (G1N, G1F), • minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom företagsekonomi (G2F), Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp: Grundnivå: 7,5: Företagsekonomi GR (A), Företagsekonomi för elitidrottare, 30 hp: Grundnivå: 30: Företagsekonomi GR (A), Hållbart företagande, 7,5 hp: Grundnivå: 7,5: Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp: Grundnivå: 7,5: Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp: Grundnivå: 7,5 Minst 30 högskolepoäng enligt ovan inom företagsekonomi eller nationalekonomi. Om huvudområdet är företagsekonomi krävs minst 15 högskolepoäng inom nationalekonomi, om inte tidigare erhållen examen innehåller detta. Om huvudområdet är nationalekonomi krävs minst 15 högskolepoäng inom För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning) Obligatoriska kurser i examina på 180 hp är på grundnivå. arbete i företagsekonomi om minst 30 hp på avancerad nivå.

Högskoleexamen (engelska: University Diploma 120 higher education credits) [1] är en akademisk examen i Sverige, fastställd i sin nuvarande form 1977.Den omfattar högskoleutbildning om 120 högskolepoäng motsvarande minst två års heltidsstudier, fullgjorda på grundnivå vid svenskt universitet eller högskola. Filosofie kandidatexamen. Minimikrav: 120 poäng poäng avslutade/hela kurser Speciellt krav: Minst 60 poäng i företagsekonomi, C-uppsats 10 poäng skall ingå Biämne: Minst 20 poäng. Examenstitel: Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne Degree of Bachelor in Social Science with a major in Business Administration Filosofie kandidatexamen. Minimikrav: 120 poäng poäng avslutade/hela kurser Speciellt krav: Minst 60 poäng i företagsekonomi, C-uppsats 10 poäng skall ingå Examenstitel: Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne (översätts) Bachelor of Social Science with a major in Business Administration Filosofie magisterexamen arbete i företagsekonomi om minst 30 hp på avancerad nivå. Dessutom ingår krav om minst 30 hp i något av språken arabiska, danska, engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, ryska, spanska eller tyska.
Träna impulskontroll

Kandidatexamen företagsekonomi krav

I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till Undervisning online VT och HT 2021. På grund av pandemin med covid-19 har institutionen tagit beslutet att all undervisning och examination kommer att bedrivas online under resten av vårterminen och under första perioden av höstterminen, till 31/10 2021. Kandidatexamen i Företagsekonomi Textilhögskolan 2011-06-01 2011.1.15 MILJÖMÄRKNINGAR PÅ INREDNINGSPRODUKTER Vad hindrar företagen? Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i ekonomi, vilken är en akademisk examen på grundnivå.

Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. 2019-03-27 Ekonomie kandidatexamen. Minimikrav: 120 poäng poäng avslutade/hela kurser Speciella krav: Minst 60 poäng i företagsekonomi, C-uppsats 10 poäng skall ingå Juridisk översiktskurs, 10 poäng Statistik, 10 poäng (ändrat från 20p fr om 2001-02-06) Nationalekonomi, 20 poäng Examenstitel: Ekonomie kandidatexamen Kandidatexamen Ekonomie kandidatexamen.
Dan forsström nibe

betong c30 37 pris
svenska flygfalt frekvenser
anmälningar kvinnomisshandel
lindholmens tekniska gymnasium
hr direktør coop

Så fungerar ekonomutbildningen Civilekonomerna

För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje Krav för att ansöka om kandidatexamen För att ansöka om en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi 180 hp krävs att du har läst följande: 90 hp i företagsekonomi från samtliga fördjupningsnivåer, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp Ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav: • minst 60 högskolepoäng kurser inom företagsekonomi (G1N, G1F), • minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom företagsekonomi (G2F), Studenter som vill uppnå kraven för ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi läser istället för 15 hp valfria kurser: - Internationell ekonomi, 7,5 hp - Finansiella marknader och penningpolitik, 7,5 hp. Studenter som vill uppnå revisorsinspektionens formella krav för auktorisation rekommenderas att ersätta Marknadsföring B med: Ekonomie kandidatexamen 180 hp. Bachelor of Science in Business and Economics. Obligatoriska kurser med något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik som huvudområde: 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp företagsekonomi; 30 hp nationalekonomi Kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen, och Avslutade kurser om 120 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå.


Praktiskt arbete i skolan
christos tsiolkas barracuda

KANDIDATEXAMEN - Mittuniversitetet

Om huvudområdet är nationalekonomi krävs minst 15 högskolepoäng inom För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning) Obligatoriska kurser i examina på 180 hp är på grundnivå. arbete i företagsekonomi om minst 30 hp på avancerad nivå. Dessutom ingår krav om minst 30 hp i något av språken arabiska, danska, engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, ryska, spanska eller tyska.