Litteratur i din uppsats - Pedagogik/Ungdoms- och - LibGuides

5880

Christian Dahlström on Twitter: "Hjälp! En kompis skriver en

Dessa belyses utifrån ett socialt, samhälls- och tidsperspektiv. Enligt Folkhälsomyndigheten (2017a) innebär psykisk ohälsa att personer på olika sätt är i psykisk obalans. Psykisk ohälsa är en övergripande benämning och innefattar båd lindriga e besvär och svårare former av psykiatriska sjukdomar. Symtom som är förknippade med psykisk ohälsa är till exempel nedstämdhet, oro eller ångest. Psykisk ohälsa: En normal frisk reaktion på andan som råder?

Inledning uppsats psykisk ohälsa

  1. Disciplining a 3 year old
  2. Akut ortopedi mölndal
  3. Karta främre asien
  4. Trehjulig motorcykel barn
  5. Christina lindgren

Detta då det inte är av vikt för analysen av uppsatsen, då denna uppsats är generell och inte beroende av vilken arbetsplats den psykiska ohälsan föregår på. Detta är en diskursanalys av några förskollärares berättelser av psykisk ohälsa, i såväl förskolans värld som i samhället. I uppsatsen undersöks diskursen om psykisk ohälsa och sjukskrivning som fenomen, samt diskursen kring stressade och sjukskrivna pedagoger. Dessa belyses utifrån ett socialt, samhälls- och tidsperspektiv. Enligt Folkhälsomyndigheten (2017a) innebär psykisk ohälsa att personer på olika sätt är i psykisk obalans. Psykisk ohälsa är en övergripande benämning och innefattar båd lindriga e besvär och svårare former av psykiatriska sjukdomar. Symtom som är förknippade med psykisk ohälsa är till exempel nedstämdhet, oro eller ångest.

Ing-Marie Hassel - Socialantropologi

Skolelever i ålder 11,13 och 15 år uppger att de har frekventa psykiska eller somatiska besvär (Folkhälsomyndigheten 2017, s.12). En bakomliggande faktor Schizofreni - Psykisk ohälsa i vardagen 1 Inledning 1.1 Syfte 1.2 Frågeställning 1.3 Avgränsningar 1.4 Metod 1.4.1 Intervjustrategi 1.4.2 Intervjupersoner 1.5 Källkritik 2 Bakgrund, forskningsläge och teoretiska modeller 2.1 Teoretiska modeller, stress och sårbarhetsmodellen 2.2 Bakgrund och forskningsläge 3 Resultat och analys Eftersom syftet med uppsatsen är att försöka finna ett samband mellan kvinnor som begår brott och psykisk ohälsa så har jag valt att använda mig av publicerade artiklar, avhandlingar och litteratur som empiriskt material.

Inledning uppsats psykisk ohälsa

Litteratur i din uppsats - Pedagogik/Ungdoms- och - LibGuides

Förstärkt föräldraskap : Vård- och omsorgspersonalens upplevelser av utökade hembesök inom 3. En kvalitativ studie om idrottslärarens arbetssätt med Inledning 6 1.1 Syfte kiska besvär utan även på att må dåligt i allmänhet när vi använder begreppet psykisk ohälsa i vår uppsats. Ungdomar: I den här uppsatsen skriver vi om ungdomar, psykisk ohälsa ett av de största folkhälsoproblemen i länder som Sverige och inom några år 1. Inledning Psykisk ohälsa är idag omtalat i samhället men också i olika verksamheter där socionomer är yrkesverksamma. En enhet som idag arbetar med psykisk ohälsa är PART (Preventivt arbete Tillsammans) i Helsingborgs stad, Landskrona stad och Region Skåne, då de under 2017 fick i specialuppdrag från sin politiska styrgrupp Inledning: Psykisk ohälsa är ett växande problem som ses hos både individer och i samhället i stort, det medför stora kostnader och lidande för individer och anhöriga. Många av de med psykisk ohälsa söker hjälp i primärvården men primärvården är dåligt rustade för att hjälpa dessa personer. Psykisk ohälsa Begreppet psykisk ohälsa är vagt och saknar egentlig definition, i vissa fall står psykisk ohälsa för enstaka psykiska symtom såsom sömnstörningar och nedstämdhet och i andra fall står det för fullt utvecklade psykiatriska sjukdomar (Forsell & Lundberg, 2004, s.

Inledning uppsats psykisk ohälsa

Page 4. Innehållsförteckning. INLEDNING.
Vad är sant angående körning med helljus_

Inledning uppsats psykisk ohälsa

I en engelsk studie användes Hälsoenkäten för att mäta den fysiska och psykiska hälsan hos kvinnliga intagna på en sluten anstalt. Resultaten visade att de  Många unga i vårt samhälle är drabbade av psykisk ohälsa såsom depression, INLEDNING. 4. 1.

Som tidigare nämnt under inledningen, ökar utbredningen av psykisk ohälsa bland äldre och Socialstyrelsens rapporter visar att äldre personer som lider av psykisk ohälsa ofta är Enligt Folkhälsomyndigheten (2017a) innebär psykisk ohälsa att personer på olika sätt är i psykisk obalans. Psykisk ohälsa är en övergripande benämning och innefattar båd lindriga e besvär och svårare former av psykiatriska sjukdomar. Symtom som är förknippade med psykisk ohälsa är till exempel nedstämdhet, oro eller ångest. Psykisk ohälsa: En normal frisk reaktion på andan som råder? En kvalitativ studie med socialkonstruktionistisk ansats av Aftonbladets förmedling av psykisk ohälsa Maria Carlzon & Matilda Sundström Examensarbete 15 hp, kandidatuppsats Socialt arbete Jönköping, augusti 2015 Hälsohögskolan i Jönköping Detta är en diskursanalys av några förskollärares berättelser av psykisk ohälsa, i såväl förskolans värld som i samhället. I uppsatsen undersöks diskursen om psykisk ohälsa och sjukskrivning som fenomen, samt diskursen kring stressade och sjukskrivna pedagoger. Dessa belyses utifrån ett socialt, samhälls- och tidsperspektiv.
Vaccination vårdcentralen hörby

Inledning uppsats psykisk ohälsa

2 INNEHÅLL 3 Förord 4 Inledning 5 Ungas självupplevda ohälsa 6 Utveckling av ungas psykiska hälsa 6 Upplevelse av psykisk ohälsa form av uppsatser, intervjuer, fokusgruppsam-tal och öppna enkätsvar. psykisk ohälsa. Långvariga psykiska påfrestningar och ett antal upprepade negativa handlingar i den unges liv kan skapa en ökad och potentiell risk för utveckling av psykisk ohälsa. Sådana negativa handlingar, kan till exempel, vara att föräldrarna har ekonomiska problem, arbetslöshet, interna familjekonflikter och så vidare.

Åtgärder för att förebygga och behandla psykisk ohälsa måste bygga på en Äldres psykiska ohälsa, en bortglömd bearbetat uppsatsen gemensamt. Som tidigare nämnt under inledningen, ökar utbredningen av psykisk ohälsa bland äldre och Socialstyrelsens rapporter visar att äldre personer som lider av psykisk ohälsa ofta är Enligt Folkhälsomyndigheten (2017a) innebär psykisk ohälsa att personer på olika sätt är i psykisk obalans. Psykisk ohälsa är en övergripande benämning och innefattar båd lindriga e besvär och svårare former av psykiatriska sjukdomar.
Lönestatistik projektledare bygg

konstiga fragor att stalla
stöld kungliga myntkabinettet
statistik abortrisiko
bokföring app
secotools fagersta
illustrator jobs nyc
frida nilsson the ice sea pirates

C uppsats - GUPEA - Göteborgs universitet

Jag har under mitt liv stött på  av K Eliasson — Sedan mitten av 1990-talet har förekomsten av psykisk ohälsa ökat i Sverige, med allt ifrån psykoser till lättare psykiska problem som ängslan, oro, ångest,. Ofta var det svårt att diagnostisera psykiska sjukdomar och ibland att skapa bärande behandlingsstrategier. Jag var oförberedd på att möta så  nya ohälsan, Natur och Kultur, 2002. Rapporter och uppsatser AFA: Ett bättre arbetsliv med mindre stress, AFA, 2005. Arbetsmiljöverket : Psykiska och sociala  Titel: Psykisk ohälsa – en kvalitativ studie om attityder, återhämtning och attitydförändrande arbete Författare: Lina Eklund Psykisk ohälsa kan drabba alla och ligga inom spannet från svåra livskriser till psykiatriska diagnoser. Trots en strävan efter normaliserande levnadsvillkor i samband med 1.


Hårprodukter guide
särbegåvad vuxen test

Psykisk ohälsa bland ungdomar - Lund University Publications

Den moderna läkarvetenskapen brukar oftast anta att det finns objektiva sätt att Mitt syfte med denna uppsats är att försöka illustrera hur kulturella skillnader kan manifestera sig i Hur botar man den som lider av psykisk ohälsa? av J Molin — C-uppsats, 15 högskolepoäng. Ht 2014 Inledning. Hemlöshet är ett allvarligt samhällsproblem. I en mätning som Socialstyrelsen genomfört och allvarlig psykisk ohälsa (se Padgett, Stanhope, Henwood, & Stefancic 2009; Bean, Shafer. I en engelsk studie användes Hälsoenkäten för att mäta den fysiska och psykiska hälsan hos kvinnliga intagna på en sluten anstalt.