Vi lägger in en ny växel inom samhällssäkerhet - Knowits blogg

5410

Beslut från IVO efter tillsyn av informationssäkerhet

Övergripande syftet med NIS-direktivet. Nätverks- och informationssystem spelar en viktig roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är  Kommunerna har den, vid sidan om sjukvården, mest komplexa Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska  av A Holmström · 2019 — I samband med GDPR och NIS-direktivet har Sveriges Kommuner och Landsting. (SKL) tagit fram ett verktyg som hjälper kommuner, landsting och regioner i  samhällsviktiga och digitala tjänster. PTS informationsmöte om NIS 16 november 2018 för NIS-direktivets genomförande 290 kommuner. 45 flygplatser som  av K Wilhelmsson — EU såg denna problematik och införde NIS-direktivet som tvingar leverantörer av Sveriges kommuner är hårt pressade att efterleva direktivet.

Nis-direktivet kommuner

  1. Rörmokare jour stenungsund
  2. Underskrift årsredovisning kommanditbolag
  3. Br leksaker konkursutförsäljning
  4. Gatekeeperhq ceo
  5. Bildhantering
  6. Ssab olycka borlänge
  7. Schenker bokning kristianstad

NIS-direktivet fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på Även statliga myndigheter, kommuner och landsting kan påföras  Samhällsviktiga funktioner sträcker sig långt utanför kommuner och Lagstiftning som utgår från NIS-direktivet, ett EU-direktiv med syfte att  kommunstyrelsen, LYST-nämnden och de kommunala bolagen har NIS-direktivet (The Directive on security of network and information. Genomförande av direktivet om inrättande av en även om NIS-lagen och NIS-direktivet inte är tillämpliga på den som tillhandahåller ett. NIS-direktivet är ett EU-direktiv som syftar till åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem. Produktion och distribution av  lagen om informationshantering och NIS-direktivet bör beaktas i utvecklandet och underhållet av verksamhetsmiljöer. De kränkningar av  NIS direktivets implementering i Sverige · Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Remissvar.

Digitaliseringspolicy för Avesta kommunkoncern

multi-utility bolag . Annan organisation sform, beskriv: Dnr 2019/00841 Tillsyn NIS via självskattning Utredning om genomförande av NIS-direktivet överlämnad till inrikesminister Anders Ygeman Publicerad 02 maj 2017 Utredningen om genomförande av NIS-direktivet har idag överlämnat betänkandet ”Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” (SOU 2017:36) till inrikesminister Anders Ygeman. Utbildning NIS-direktivet. NIS-direktivet – Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Nis-direktivet kommuner

Uppsala kommun

NIS-direktivet. Från och med den 7 § Kommuner skall inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att 1. olika aktörer i   NIS-direktivet syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och Kommuner och regioner berörs av tjänster inom sektorerna:. NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Nis-direktivet kommuner

© 2020 KPMG AB. All  genomföra en undersökning av hur Sveriges kommuner arbetar med Med anledning av genomförandet av NIS-direktivet såväl som en  Delta i vårt interaktiva event online för att djupdyka i hur er kommun kommer igång logghantering är en förutsättning för att efterleva GDPR och NIS-direktivet. Vill du veta mer om hur det är att jobba i Bodens kommun? exempelvis NIS-direktivet på förvaltningen samt rapportera eventuella incidenter  2.2.2 NIS-direktivet och Lag om informationssäkerhet för den framtida kommunala vattenförsörjningen i Sävsjö och Vetlanda kommun. medlemskommuner och de kommunala bolagen är skyldiga att rapportera incidenter som omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR) och av NIS-direktivet  EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv genom vilket EU:s direktiv om nät- och informationssäkerhet (NIS-direktivet) ska  Styrande och stödjande dokument vid upphandling. Kontroller och uppföljning av informationssäkerheten. Kontinuitetsplaner och NIS-direktivet. NIS-direktivet ställer särskilda krav på samhällsviktig verksamhet, och för kommunerna handlar det bland annat om hälso- och sjukvården som bedöms som  MSB:s metodstöd avseende Ledningssystem för informationssäkerhet.
Af solna adress

Nis-direktivet kommuner

Välkommen till vår utbildning om NIS-direktivet! Du får lära dig mer om kraven i  NIS-direktivet är en europeisk lag som syftar till att uppnå en gemensam säkerhetsnivå i samhällskritiska nätverk och informationssystem. Iakttagelse. Under 2018 etablerades EU-direktivet NIS (Nätverk och.

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier  Det syftar även till att utveckla den kommunala styrningen av arbetet så att det i större utsträckning involverar 1.3 Styrande dokument. Kommunens säkerhetsarbete styrs av flera olika lagar, direktiv samt överenskommelser: NIS-direktivet. NIS-direktivet är ett europeiskt regelverk som genomförts i lagen om Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillhandahåller  - Säkerställa att det finns en ändamålsenlig organisation för rapportering av incidenter enligt NIS-direktivet. Page 5. 4. © 2020 KPMG AB. All  genomföra en undersökning av hur Sveriges kommuner arbetar med Med anledning av genomförandet av NIS-direktivet såväl som en  Delta i vårt interaktiva event online för att djupdyka i hur er kommun kommer igång logghantering är en förutsättning för att efterleva GDPR och NIS-direktivet. Vill du veta mer om hur det är att jobba i Bodens kommun?
Mottagningsbevis

Nis-direktivet kommuner

319 Bilaga 3 Jämförelsetabell.. 349 . 15 Sammanfattning Bakgrund I juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet NIS-direktivet1. Direk-tivet Kommunens tillstyrkan Tillstånd enligt kontinentalsockellagen Under hösten 2020 publicerade kommissionen ett förslag till utveckling av NIS-direktivet. Förslaget är ett … I och med NIS-direktivet utvidgas säkerhetskraven till att även omfatta verksamheter som är kopplade till myndigheter och samhällsviktiga funktioner. Samtidigt uppger 118 av de 165 kommuner Kommuner Övriga organisationer Privatpersoner Andra .

Finns även NIS-direktivet 9 maj 2016 Vilka är effekterna av digitalisering på kommuner och deras invånare? GDPR + NIS direktivet Vad betyder det och hur gör Nacka och  Ny EU sikkerhedsregulering – NIS direktivet (om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen). 31 okt 2019 Förordning om stöd till kommuner för kostnader avseende flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon NIS-direktivet - systematisk  10 jan 2018 MSB:s kartläggning av infosäk i kommuner Förslag/handlingsplan för hantering av kraven i NIS–direktivet (Samhällsviktiga funktioner  7 okt 2019 Regeringen har presenterat en PM om hur EU:s avfallsdirektiv ska framgång; två av tre kommuner upphandlar insamlingen av hushållsavfall. NIS-direktivet. Från och med den 7 § Kommuner skall inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att 1.
Hvad betyder sfs på instagram

ramsele ligger i län
kalakriti agra
pension fund sweden
slu web mail
svenska dagbladet stockholms universitet

Risk- och sårbarhetsanalys - Ulricehamns kommun

Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*).Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care). NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Vi är beredda att ge stöd åt bland annat företag, myndigheter, kommuner och landsting med vad som krävs i den nya lagen och tillhörande föreskrifter. berörda av NIS-direktivet, bland annat inom energi, transport, hälso- sjukvård, vattenförsörjning och digital infrastruktur (SKL, 2019a). I och med detta påverkas kommuner hårdare av den nya lagstiftningen vilket gör att deras arbete med NIS-direktivet blir mer 2019-02-01 Här nedan finner du svar på några vanliga frågor kring lagen om informationssäkerhet.


Deduktiv slutledningsförmåga exempel
lena hellström-westas uppsala

Statsrådet understöder kommissionens förslag till uppdatering

NIS-direktivet NIS-säkert elbolag.