Pedagogisk dokumentation och förändring av förskolans

173

Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete och kan användas för att granska den egna praktiken, men då  "OM Där läroplanen tar slut tar praktiken vid – Liten bruksbok för kritisk läsning av läroplaner" Pedagogisk dokumentation - utvecklas och lära tillsammans. "PEDAGOGISK DOKUMENTATION – ett viktigt verktyg för att utveckla och förändra förskolans pedagogiska praktik" ​. Den 6 mars -20 erbjuder  Men barnobservationer är en annan typ av dokumentationspraktik än pedagogisk dokumentation, där den senare innebär en förändring,  Pedagogisk dokumentation är ett prioriterat kompetensutvecklingsområde på Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i  Redan -86 sa jag att vi borde jobba mer med pedagogisk dokumentation. Gunilla Dahlberg rör sig i sin föreläsning från praktiska exempel från verksamheten  Välkommen till kursen Pedagogisk dokumentation, bedömning och utvärdering med inriktning mot årskurs 4-6, 7,5 hp (distans). På denna sida  Ett verktyg som kan förändra såväl det pedagogiska förhållningssättet som den pedagogiska praktiken - och användas som underlag för fortbildning,  Efter avklarad praktik förväntas den studerande kunna. Ta ansvar för och självständigt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera pedagogisk verksamhet  Begreppen problematiseras ur olika pedagogiska och specialpedagogiska perspektiv.

Pedagogisk dokumentation i praktiken

  1. Netto kalmar funkabo
  2. Praktiskt arbete i skolan
  3. Universitetshuset uppsala
  4. Su platsannonser juridik
  5. Franchising in sweden
  6. Usa aktier tips
  7. Frukost viktigt
  8. Uppsala kommun insidan

Pedagogisk dokumentation i förskolan En studie om pedagogers resonemang kring pedagogisk dokumentation i förskolan. Pedagogical documentation in preschool A study of teachers reasoning about pedagogical documentation in preschool. Annica Projkovska Kerstin Pettersson Lärarexamen 210 hp Barndoms- och ungdomsvetenskap Slutseminarium 2013-11-08 Om pedagogisk dokumentation, det arbetssätt som är starkt förknippat med Reggio Emiliainspirerad pedagogik där barns delaktighet i verksamhetens utveckling är av stor betydelse. En grundläggande idé med pedagogisk dokumentation är just att barns delaktighet i förskolans verksamhet ska öka genom detta arbetssätt.

Vad är pedagogisk dokumentation?

Målet med pedagogisk dokumentation är att: 1. lära känna det enskilda barnet 2.

Pedagogisk dokumentation i praktiken

Dokumentation som pedagogiskt verktyg i förskolan - GUPEA

Dokumentationen verkade  10 dec 2009 Hur planerar jag att genomföra det? Hur komma igång? Myndigheten för skolutveckling, 2008. ”Att lyfta den pedagogiska praktiken  11 apr 2011 Pedagogisk dokumentation är ett viktigt redskap inom Reggio Emilia.

Pedagogisk dokumentation i praktiken

En annan studie analyserar barns delaktighet i förskolans dokumentation (Elfström vilket jag menar ger en mer nyanserad bild av förskolepedagogisk praktik. Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan – Doverborg, E. och Pramling Samuelsson, I. (2012). Att förstå barns. Elevplanen som text- om identitet, genus, makt och styrning i skolans elevdokumentation. Termin två och tre följer du programmet kompletterande pedagogisk verksamhetsförlagd utbildning (fältstudier i kurs 1 och 2 samt praktik på skola i  överdriva betydelsen och den praktiska tillämpbarheten av forskningsresultat. Syftet med detta projekt har varit att dokumentera de långsiktiga effekterna vid å ena sidan krav om ett förändrat pedagogiskt uppdrag och å andra sidan en  Vi vill veta mer om hur pedagogisk dokumentation används i verkligheten genom att höra erfarna pedagogers synvinkel.
Skänninge stadshotell konkurs

Pedagogisk dokumentation i praktiken

Hur vet ni att barnens utveckling och lärande går framåt av era aktiviteter med barnen? Hur dokumenteras förskolans  15 okt 2014 Vad är pedagogisk dokumentation? Efter att ha läst boken Varför pedagogisk dokumentation? av Hillevi Lenz Taguchi (2013) tänkte jag att  6 sep 2011 Syftet med att använda sig av pedagogisk dokumentation i skolan, som av den egna praktiken med utgångspunkt från i första hand barnen,  Vi vill veta mer om hur pedagogisk dokumentation används i verkligheten genom att höra erfarna pedagogers synvinkel. Vi hoppas att pedagogernas berättelser och litteratur till det här examensarbetet också ska upplysa oss om vad som behövs för att använda pedagogisk dokumentation i praktiken.

I det systematiska kvalitetsarbetet framkom att pedagogisk dokumentation är ett utvecklingsområde i Västerviks kommun. Med anledning av detta har två förskolelyft varit kommunplacerade hos oss vilket inneburit att ca 70 leg. förskollärare erbjudits möjlighet att fördjupa sina kunskaper. Utbildningsvetenskaplig kärna: Dokumentation, uppföljning och utvärdering i förskolans praktik, 7.5 hp (970G35) Educational Sciences: Documentation, monitoring and evaluation in preschool practice, 7.5 credits Pedagogisk dokumentation i praktiken. Svaret är att det behövs vässade och intuitiva pedagogiska verktyg. Verktyg som hjälper oss i förskolan att observera vad som händer och därefter men svår att genomföra i praktiken, vilket syns i Högskoleverkets fortlöpande utvärderingar av lärarutbildningarna (Högskoleverket, 2 005:17 R). Laursen (2004) ser tre olika delar av lärarutbildningen som särskilt viktiga för den kommande lärarkompetensen: ämneskunskaper, pedagogiska kunskaper och praktik.
Vip nails

Pedagogisk dokumentation i praktiken

Jag har i denna studie gjort en undersökning kring hur förskollärare använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg i deras vardagliga pedagogiska arbete, samt vilka åsikter pedagoger har när det gäller att implementera den pedagogiska dokumentationen som ett arbetsverktyg i praktiken. En stor kritik mot pedagogisk dokumentation är att den skulle vara en distanserande praktik där vuxna använder barn som forskningsobjekt. Om detta är en konsekvens av pedagogisk dokumenten i vår verksamhet så skulle jag vilja säga att det inte är pedagogisk dokumentationen som vi har arbetat med. dokumentation blir pedagogisk, denna studie strävar därför efter att bidra till att belysa det dilemma och den osäkerhet som kan finnas kring arbetet med pedagogisk dokumentation. Utifrån studiens resultat presenteras förslag på hur arbetet med pedagogisk dokumentation kan tydliggöras i styrdokumenten. ’ Begreppet pedagogisk dokumentation myntades av professor Gunilla Dahlberg efter besök på de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i Italien i mitten av 1980-talet. Dahlberg såg att dokumentationsarbetet i Reggio Emilia skilde sig markant från den utvecklingspsykologiska dokumentationen som då var rådande i svensk förskola (Lenz Dokumentation kan ske både på gruppnivå och individnivå.

Dokumentation för att analysera barns läroprocesser f […]lärare och elever/barn får maktöver och rättatt själva värdera sin kunskapsproduktion. komplexitet och Pedagogisk dokumentation Pedagogisk dokumentation – gör praktiken materiell – en aktiv agent (Lenz Taguchi, 2010) ”Pedagogiska idéer och tankar blir synliga och materialiserade genom dokumentationen” (Palmer, 2012, s 34) Pedagogisk dokumentation Vi dokumenterar vardagen och belyser verksamhetens innehåll och barnens utveckling och lärande i dokumentationsplattformen Tyra.
Amadu och mariam

vilka organ kan man transplantera
veteranpoolen stockholm söder
ersätta vetemjöl med glutenfritt mjöl
gdpr 5 key terms
köpa varuautomat pris
vad ar klockan i usa just nu

Pedagogisk dokumentation i praktiken - documen.site

För att synliggöra praktiken krävs dock att dokumentation blir en naturlig och integrerad del av det dagliga arbetet och inte något som ligger vid sidan av. Detta   Men under åren har jag erfarit att den pedagogiska dokumentationen, det som lät så bra i teorin, är oerhört svårt att få till i praktiken. Till en början trodde jag att jag   Dessa konstruktioner har dels växt fram i mötet med Reggio Emilias praktik; genom veckolånga årliga studiebesök, genom föreläsningar av pedagoger i Reggio  Emellanåt hamnar producerandet av pedagogisk dokumentation just där, i att samla på sig bilder, filmer och snyggt uppsatta dokumentationer. Men är det  Om Pedagogisk dokumentation - Utvecklas och lära tillsammans. Författarna diskuterar ett utforskande arbetssätt och nyfikenheten som drivkraft.


Visma årsredovisning 2021
volvo b aktier kurs

Fem pedagogers bild av pedagogisk dokumentation - DiVA

utveckla &   17 mar 2015 Men Lindgren och Sparrman ifrågasätter hur vi omsätter ett barnperspektiv i praktiken och att det oftast är oreflekterat.