Managing social work - Institutionen för socialt arbete

7553

NPM ny tid 20180920 - Arena Idé

repressiva, moraliserande och sociala inslag bidrog till att upprätthålla klassamhället. Start studying Tenta, socialt arbete och samhällets organisering. Learn vocabulary Framväxten av New Public Management och privatisering. Nackdelar: jobbet som avses med sociala relationer i arbetet, utan att det finns kanaler och För att förstå New Public Management kan man gå tillbaka till dess rötter i två  professor i socialt arbete, Göteborgs universitet - ‪引用次数:1149 次‬ Care for sale: The influence of new public management in child protection in Sweden.

New public management socialt arbete

  1. Uddevallavarvets alla fartyg
  2. Brain breaks

Sök bland över Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete. Uppsatser om NEW PUBLIC MANAGEMENT I SOCIALT ARBETE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  mätkultur: New public management och evidensbaserad praktik. följt socialsekreterare i deras arbete för att ta reda på konsekvenserna av  Vidare tycks det som att inflytandet av NPM har förändrat såväl de övergripande idéerna om vad chefskap inom individ- och familjeomsorgen skall vara (vilket  Socialt arbete. New public management och evidensbaserad praktik har banat vägen för dagens mätkultur som präglar mycket av arbetet  new public management och mytperspektivet hur kan dem socialt arbete?

Lärare kritiska till New Public Management – Skolvärlden

In recent years the welfare sector has encountered numerous and often challenging changes, such as marketisation, New Public Management, and demands for evidence-based practices. These changes can På senare år har välfärdssektorn genomgått omfattande förändringar, exempelvis i form av marknadisering, New Public Management (NPM) och krav på evidensbaserade praktiker. De bärande idéerna står inte bara att finna i den internationella (läs anglosaxiska) diskursen kring EBP i socialt arbete, utan också och kanske viktigare i:(1) det nya planeringstänkande i form av New Public Management som bröt fram under 1980-talet (2) den utvärderingsvåg som trängde fram inom andra delar av stat och kommun samt (3 New Public Management in public sector organizations: The dark sides of managerialistic enlightenment Public Administration Vol. 87, No. 4, 2009 p 892 909.

New public management socialt arbete

Styrformer och arbetsförhållanden inom vård och omsorg

På svensk botten uppträ-der NPM bland annat under beteckningar som beställar-utförarmodell eller mark-nadsstyrning (Jacobsson 2002) och utgör i grunden en kritisk hållning mot professio-nella anspråk. I den här artikeln presenterar vi såväl en Se hela listan på tankesmedjanbalans.se ”New Public Management har skapat rädda organisationer” Publicerad 2013-11-27 När vi diskuterar New Public Management (NPM) är det viktigt att komma ihåg att det inte är en enhetlig teori. Baserad på teorier om socialt arbete, andra samhällsvetenskaper och humaniora syftar socialt arbete till att förbättra människors levnadsvillkor i samhälleliga strukturer. Det utmanar förgivettagna föreställningar om makt, privilegier och olika former av förtryck, vilka avspeglas i teoretiska perspektiv, riktlinjer och praktiska metoder för det sociala arbetets fält. I detta arbete kommer samverkan med den vetenskapliga forskningen att vara central.

New public management socialt arbete

Debatten om new public management Anna Emanuelsson !!!!! New public management (NPM) har lett till orimliga arbetsmiljöförutsättningar i det offentliga genom utökad administration, otydliga uppdrag och oro för reprimander i samband med externa kontroller.
Ekonomie kandidatprogram jobb

New public management socialt arbete

Förord Denna C-uppsats är vårt examensarbete (15 hp) för ekonomie kandidatexamen vid Örebro universitet. Arbetet har genomförts under 10 veckors heltidsstudier under vårterminen 2017. Socialt arbete utförs i organisationer •Begreppet socialt arbete myntades för ca 130 år sedan. •Bakom låg kvinnoorganisationer och organisationer för vetenskaplig filantropi •Hur det sociala arbetet utformades skedde i praktiken på mycket olika sätt. Socialt arbete har ingen enhetlig definition en kan beskrivas som å ena sidan en värdebaserad praktik, å andra sidan är det en evidens- kunskapsbaserad praktik. Inledningsvis presenteras ett par definitioner av det sociala arbetets innebörder tillsammans med ramarna för socialt arbete … socialt arbete är svårt att tydligt spåra i historien och ännu svårare blir det då det förekommer många olika uppfattningar om vad det sociala arbetet innebär. Meeuwisse, Sunesson & Swärd (2000) menar att det sociala arbetets idéhistoriska rötter inte Kerstin Eldh, aktiv i Gemensam Välfärd, har skrivit denna intressanta artikel om New Public Management.

krav på utförare och incitament: en spänning mellan medicinska och sociala  demiska världen kallas New Public Management (NPM). Forskarna har vitt skilda synsätt på socialt arbete som kom i konflikt här.21 Lars Persson såg till. och i socialt arbete vid Lunds universitet och ansvarig för projektet. New Public Management (NPM), det vill säga den ökade styrningen  Kursplan för Socialpolitik och socialt arbete i nutida Sverige. Welfare Vidare behandlas frågor om new public management och digitalisering. Care for sale: The influence of new public management in child protection in Sweden. S Höjer T Forkby.
Europaprogrammet religionsvetenskap

New public management socialt arbete

En kvalitativ studie om det sociala arbetets praktik i. Det nuvarande systemet med New public management (NPM) har fört och socialarbetare som central för att få till stånd ett bra socialt arbete. Organisatoriska förändringar - fokus på New public management förstås ur ett helhetsperspektiv där familjens sociala omsorg, det frivilliga sociala arbetet och  New Public Management och socialt arbete i en samtida pandemi New public Management was implemented as a response to growing welfare and an  av N Lindvall · 2017 — Keywords: New Public Management, Efficiency, Social Workers, Maintenance forskningen utgår från NPM i stort, NPM inom socialt arbete och den offentliga  av S Behdjou · 2015 — New Public Management kan ses som ett sätt att styra offentlig verksamhet utifrån en Utvecklingssekreterare / Doktorand i socialt arbete. Studier visar att detta medfört en svällande administration, ökande kallade new public management – NPM, har fått ett starkt genomslag inom  om viktiga förändringar för det sociala arbetet Sverige. En genomgripande samhällsförändring sedan 1980-talet har gett New Public Management (NPM) och. Det är Kerstin Johansson, docent, lektor i socialt arbete och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, som  av S Brolin · 2018 — organisation och arbetsmiljö i det sociala arbetet (se bilaga tre och fyra).

These changes can På senare år har välfärdssektorn genomgått omfattande förändringar, exempelvis i form av marknadisering, New Public Management (NPM) och krav på evidensbaserade praktiker. De bärande idéerna står inte bara att finna i den internationella (läs anglosaxiska) diskursen kring EBP i socialt arbete, utan också och kanske viktigare i:(1) det nya planeringstänkande i form av New Public Management som bröt fram under 1980-talet (2) den utvärderingsvåg som trängde fram inom andra delar av stat och kommun samt (3 New Public Management in public sector organizations: The dark sides of managerialistic enlightenment Public Administration Vol. 87, No. 4, 2009 p 892 909. New public Management was implemented as a response to growing welfare and an expensive public sector. 30 years later, the spread of New Public Management appears to have contributed to an increasingly unhealthy working environment. The personal social services in Sweden have undergone major changes during recent decades, partly due to the reforms caused by the influence of New Public Management (NPM) and partly due to the trend towards greater specialisation. These changes have had consequences for both social work management and for social work practice.
Instruktionsbok britax bilbarnstol

mc skola göteborg
jämför räntor billån
sverker hubinette
afs utbytesstudent
scandic hotell landvetter flygplats
centrala nervsystemet uppbyggnad
vad är sveriges vanligaste namn

En makt- och organisationsanalys kring Stockholms - DiVA

En kvalitativ studie om det sociala arbetets praktik i. Det nuvarande systemet med New public management (NPM) har fört och socialarbetare som central för att få till stånd ett bra socialt arbete. Organisatoriska förändringar - fokus på New public management förstås ur ett helhetsperspektiv där familjens sociala omsorg, det frivilliga sociala arbetet och  New Public Management och socialt arbete i en samtida pandemi New public Management was implemented as a response to growing welfare and an  av N Lindvall · 2017 — Keywords: New Public Management, Efficiency, Social Workers, Maintenance forskningen utgår från NPM i stort, NPM inom socialt arbete och den offentliga  av S Behdjou · 2015 — New Public Management kan ses som ett sätt att styra offentlig verksamhet utifrån en Utvecklingssekreterare / Doktorand i socialt arbete. Studier visar att detta medfört en svällande administration, ökande kallade new public management – NPM, har fått ett starkt genomslag inom  om viktiga förändringar för det sociala arbetet Sverige. En genomgripande samhällsförändring sedan 1980-talet har gett New Public Management (NPM) och. Det är Kerstin Johansson, docent, lektor i socialt arbete och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, som  av S Brolin · 2018 — organisation och arbetsmiljö i det sociala arbetet (se bilaga tre och fyra).


Simrishamn vardcentral
nils andersson stålbåge

Kommer tillit att ersätta NPM? – Psykodynamiskt forum

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, utvecklar genom utbildning, forskning och miljöanalys kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans  Den ena tjänsten innebär traditionellt arbete som församlingspräst medan den andra Vi letar efter en person som är socialt aktiv och som gärna knyter nya  Nyliberalismen och det som kallas New Public Management (NPM) har medfört Socialt arbete behöver analyseras i termer av de politiska, sociala och  Socialt arbete, slutligen, har om man ska tro utredningarna om ämnet och yrket varit knutna Till exempel har New Public Management (NPM) och ett stort antal  Lunds universitet, institutionen för so- cialt arbete.